Ban Giám đốc công ty Abipha chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Sáng ngày 20/10/2011 Ban Giám đốc công ty dược quốc tế Abipha đã chúc mừng các chị em trong Công ty nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 22/10

Trong năm vừa qua CBCNV nữ của  Công ty Abipha đã và đang thể hiện vai trò quan trọng  của mình trong tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các phong trào đoàn thể. Nhân dịp này, Ban lãnh đạo công ty đã có những phần quà nhỏ nhằm biểu dương, khen ngợi CBCNV nữ Công ty vì những đóng góp, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời Ban giám đốc mong muốn tập thể nữ CBCNV Công ty ngày càng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc,  tham gia tích cực hơn nữa trong mọi hoạt động của  Công ty nhằm khẳng định, phát huy vai trò của mình, góp phần đưa Công ty Abipha ngày càng phát triển hơn nữa.

Chặng đường sắp tới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Ban Giám đốc tin tưởng rằng tập thể nữ CBNV công ty Abipha sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phát huy năng lực chuyên môn, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, luôn là ngọn lửa sưởi ấm mỗi gia đình cũng như là những bông hoa, là ngọn lửa ấm áp trong gia đình Abipha. 

Bản tin Abipha

Ẩn hình đại diện bài viết: 

Bài viết khác