Thư cảm ơn và chúc Tết 2015 - Chủ tịch HĐQT Abipha gửi đến Quý cổ đông, Quý đối tác, khách hàng và CBCNV Abipha

Thư chúc Tết 2015 công ty Abipha

Ẩn hình đại diện bài viết: 

Bài viết khác