Mở đợt cao điểm KT hút thuốc lá nơi công cộng

Kiểm tra và xử lý vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại địa điểm công cộng trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu Thanh tra Bộ Y tế tổ chức đợt cao điểm về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại địa điểm công cộng trên toàn quốc.

Theo đó, yêu cầu Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế tỉnh, TP trực thuộc T.Ư xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thanh kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thanh tra Bộ tăng cường phối hợp với một số bộ, ngành, UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tổ chức một số đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chú trọng việc thực hiện các quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng.

Bài viết khác