Abipha họp trình dược viên 2019 tại Hạ Long – Quảng Ninh

Abipha họp trình dược viên 2019 tại Hạ Long – Quảng Ninh

Từ ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 2019, Abipha đã tổ chức họp trình dược viên toàn miền...